4 καλύτεροι τρόποι για να προγραμματίσετε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας στα Windows 11

Μάθετε τους 4 καλύτερους τρόπους για να προγραμματίσετε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας στα Windows 11. Συχνά θέλετε ο υπολογιστής σας να ολοκληρώνει ορισμένες εργασίες ενώ ασχολείστε με άλλες εργασίες. Ο προγραμματισμός του Αυτόματου τερματισμού συνιστάται όταν κατεβάζετε μεγάλα αρχεία ή αντιγράφετε δεδομένα από άλλη συσκευή χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στα Windows 11, μπορείτε να προγραμματίσετε τον υπολογιστή σας να κλείνει αυτόματα τη συσκευή σας σε συγκεκριμένη ώρα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Ο προγραμματισμός της αυτόματης απενεργοποίησης επιτρέπει στη συσκευή σας να ψύξει τα εσωτερικά της εξαρτήματα και να παρέχει μεγαλύτερη απόδοση.

Η μη απενεργοποίηση της συσκευής σας μπορεί να είναι επιβλαβής. Επίσης, εμποδίζει την αντοχή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και θα επηρεάσει την απόδοσή της. Ο προγραμματισμός του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας είναι μια καλή ιδέα όταν περιμένετε μεγάλα αρχεία για να κατεβάσετε ή να μεταφέρετε κάτι.

Η αυτόματη απενεργοποίηση θα απενεργοποιήσει τη συσκευή σας μετά την ολοκλήρωση του καθορισμένου χρόνου αντίστροφης μέτρησης. Έτσι, τα Windows επιτρέπουν στη συσκευή σας να προγραμματίσει το χρόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας εισάγοντας την εντολή. Αυτή η δημοσίευση περιγράφει τους διάφορους τρόπους προγραμματισμού του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας με μια διαδικασία βήμα προς βήμα.

Μέθοδοι για τον προγραμματισμό του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας στα Windows 11

Ο προγραμματισμός αυτόματου τερματισμού λειτουργίας στα Windows 11 είναι μια λειτουργία του λειτουργικού συστήματος των Windows που εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία του υπολογιστή σας. Ο σωστός τερματισμός του συστήματος συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του λειτουργικού συστήματος.

Χρησιμοποιώντας τις διάφορες διεργασίες των Windows, μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο για τον τερματισμό της συσκευής σας σωστά και χωρίς αποτυχία. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να προγραμματίσετε έναν αυτόματο τερματισμό που αναφέρονται παρακάτω.

  1. Χρήση εντολής εκτέλεσης για προγραμματισμό αυτόματου τερματισμού λειτουργίας
  2. Χρήση αυξημένης γραμμής εντολών για τον προγραμματισμό αυτόματου τερματισμού λειτουργίας
  3. Χρήση συντόμευσης επιφάνειας εργασίας για προγραμματισμό αυτόματου τερματισμού λειτουργίας
  4. Χρήση του Χρονοπρογραμματιστή εργασιών για τον προγραμματισμό αυτόματου τερματισμού λειτουργίας

Χρήση της εντολής εκτέλεσης για τον προγραμματισμό του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας

Μπορείτε να προγραμματίσετε έναν αυτόματο τερματισμό λειτουργίας χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση εντολής. Αυτή είναι η πιο βολική και ταχύτερη μέθοδος προγραμματισμού τερματισμού.

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Win Key + R στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση εντολών. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε shutdown -s -t <χρόνος σε δευτερόλεπτα> και πατήστε OK ή Enter, όπως στην παρακάτω εικόνα.

shutdown -s -t <χρόνος σε δευτερόλεπτα>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αντικαταστήστε το <χρόνος σε δευτερόλεπτα> με τον αριθμό των δευτερολέπτων, π.χ. 1 λεπτό = 60 δευτερόλεπτα, 30 λεπτά = 1800 δευτερόλεπτα, 1 ώρα = 3600 δευτερόλεπτα και ούτω καθεξής.

Ο χρόνος θα αναφερθεί εδώ σε δευτερόλεπτα, αν βάλετε την τιμή 1, τότε το σύστημα θα κλείσει σε ένα δευτερόλεπτο. Μετά την εκτέλεση της εντολής, στην οθόνη σας θα αναβοσβήνει μια επιβεβαίωση ως υπενθύμιση αποσύνδεσης των Windows ότι τα Windows θα κλείσουν σε 30 λεπτά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Αν θέλετε να προσαρμόσετε τον χρόνο ή να ακυρώσετε τον τερματισμό, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου εντολών εκτέλεσης, πληκτρολογήστε shutdown -a και κάντε κλικ στο OK. Εκτελέστε ξανά την εντολή αυτόματου τερματισμού για να ρυθμίσετε τον χρόνο.

shutdown -α

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, η υπάρχουσα προγραμματισμένη ώρα θα ακυρωθεί και ένα άλλο φλας θα δείξει ότι η προγραμματισμένη αποσύνδεση ακυρώνεται. Ο προγραμματισμένος τερματισμός ακυρώθηκε, όπως φαίνεται στην υπενθύμιση σύνδεσης των Windows.

Χρήση αυξημένης γραμμής εντολών για τον προγραμματισμό αυτόματου τερματισμού λειτουργίας

Για να ανοίξετε την αυξημένη γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και πληκτρολογήστε Command Prompt- στο δεξιό πλαίσιο εμφανίζεται η εφαρμογή της γραμμής εντολών και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

Ως εκ τούτου, χρειάζεται την άδεια των διαχειριστών για να ανοίξει την αυξημένη γραμμή εντολών. Πατήστε ΝΑΙ στο παράθυρο ελέγχου λογαριασμού χρήστη για να συνεχίσετε.

Τώρα ανοίγει το παράθυρο Administrative Command Prompt, πληκτρολογήστε shutdown -s -t <χρόνος σε δευτερόλεπτα> και πατήστε Enter. Το <χρόνος σε δευτερόλεπτα> αντιπροσωπεύει το χρόνο πολλαπλασιασμένο επί 60 δευτερόλεπτα, π.χ. 30 λεπτά πολλαπλασιασμένα επί 60 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα 1800 δευτερόλεπτα.

Αφού πατήσετε Enter, οι όροι ισχύουν για τον υπολογιστή σας και ένα μήνυμα flash εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας για την ενημέρωσή σας, καθώς τα Windows θα κλείσουν σε 30 λεπτά.

Για να ακυρώσετε τον αυτόματο τερματισμό, πληκτρολογήστε shutdown -a και πατήστε Enter. Εμφανίζεται ένα μήνυμα flash ως υπενθύμιση σύνδεσης των Windows που λέει ότι ο προγραμματισμένος τερματισμός ακυρώθηκε.

Χρήση συντόμευσης επιφάνειας εργασίας για προγραμματισμό αυτόματου τερματισμού λειτουργίας

Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση επιφάνειας εργασίας για αυτόματο τερματισμό και μετά την εκτέλεσή της θα ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση τερματισμού. Είναι πολύ βολικό να προγραμματίσετε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας με ένα μόνο κλικ.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και μετακινηθείτε πάνω από την επιλογή ‘Νέα’. Στη συνέχεια, επιλέξτε ‘Συντόμευση’. Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο στην οθόνη σας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια μόνο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα.

Όταν ανοίγει το παράθυρο Δημιουργία συντόμευσης, ρωτάει: “Για ποιο στοιχείο θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση;”. Αυτός ο οδηγός σας βοηθά να δημιουργήσετε συντομεύσεις για τοπικά προγράμματα ή προγράμματα δικτύου, αρχεία, φακέλους, υπολογιστές ή διευθύνσεις Internet.

Τώρα κάτω από τον τύπο, τη θέση του στοιχείου πληκτρολογήστε shutdown -s -t <διάρκεια σε δευτερόλεπτα>, κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε.

Η επόμενη οθόνη ρωτά, “Πώς θέλετε να ονομάσετε τη συντόμευση;”. Πληκτρολογήστε εδώ ένα όνομα για τη συντόμευσή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Μόλις δημιουργηθεί, θα δείτε τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Κάντε διπλό κλικ σε αυτήν για να προγραμματίσετε μια ρύθμιση αυτόματου τερματισμού. Στην επιφάνεια εργασίας σας εμφανίζεται ένα μήνυμα flash για την ενημέρωσή σας, καθώς τα Windows θα τερματιστούν σε 30 λεπτά

Χρήση του χρονοπρογραμματιστή εργασιών για τον προγραμματισμό του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας

Ο Χρονοπρογραμματιστής εργασιών είναι ένα εργαλείο διαχείρισης σε συσκευές Windows για την εκτέλεση αυτοματοποιημένων εργασιών στον υπολογιστή. Για να δημιουργήσετε μια εργασία τερματισμού στο Task Scheduler, για να τερματίσετε αυτόματα τον υπολογιστή σας.

Πατήστε το πλήκτρο Win Key + R στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση εντολών. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε taskschd.msc και κάντε κλικ στο OK ή πατήστε Enter, όπως στην εικόνα που απεικονίζεται παρακάτω.

Μετά από αυτό, ανοίγει το παράθυρο Χρονοπρογραμματιστής εργασιών.Τώρα κάντε κλικ στο Δημιουργία βασικής εργασίας από το δεξί τμήμα του παραθύρου. Αυτό θα ανοίξει ένα ξεχωριστό παράθυρο στην οθόνη σας.

Η επόμενη οθόνη αφορά τη Δημιουργία μιας βασικής εργασίας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να προγραμματίσετε γρήγορα μια εργασία εντολών. Χρησιμοποιήστε την εντολή Δημιουργία εργασίας στο παράθυρο Ενέργειες για πιο προηγμένες επιλογές ή ρυθμίσεις, όπως πολλαπλές ενέργειες εργασιών ή ενεργοποιητές.

Τοποθετήστε τώρα ένα όνομα για τη δημιουργία μιας βασικής εργασίας, π.χ. Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας. Μπορείτε να συμπληρώσετε την περιγραφή ή όχι. Εάν δεν είναι υποχρεωτική, τότε κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε.

Το επόμενο είναι το παράθυρο Task Trigger, το οποίο προγραμματίζει την εργασία σας και ρωτάει: “Πότε θέλετε να ξεκινήσει η εργασία;”. Ας επιλέξουμε τις επιλογές One-time από τη λίστα για το συγκεκριμένο συμβάν και ας κάνουμε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). Υπάρχουν πολλές επιλογές που υπάρχουν, όπως φαίνεται στον πίνακα και στην εικόνα που ακολουθεί.

ΕπιλογέςΠεριγραφές
ΚαθημερινάΥποδεικνύει ενεργό αυτόματο τερματισμό λειτουργίας κάθε μέρα.
ΕβδομαδιαίαΥποδεικνύει την ενεργή αυτόματη απενεργοποίηση για μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.
ΜηνιαίαΥποδεικνύει την ενεργοποίηση του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας για μια συγκεκριμένη ημέρα του μήνα.
Μία φοράΔημιουργείται για αυτόματο τερματισμό λειτουργίας για μια φορά.
Όταν ξεκινάει ο ΥπολογιστήςΔημιουργήθηκε για να εφαρμοστούν οι αλλαγές μετά την εκκίνηση του συστήματος.
Όταν συνδέομαιΞεκινά όταν ο χρήστης συνδεθεί.
Όταν καταγράφεται ένα συγκεκριμένο συμβάνΔημιουργείται για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός για να συνδεθείτε.

4 καλύτεροι τρόποι προγραμματισμού αυτόματου τερματισμού λειτουργίας στα Windows 11 – Πίνακας 1

Τώρα για την επιλογή One Time, πρέπει να επιλέξετε μια ημερομηνία έναρξης από το διαθέσιμο αναπτυσσόμενο ημερολόγιο, να επιλέξετε την ώρα για τον αυτόματο τερματισμό και να κάνετε κλικ στο κουμπί Next για να συνεχίσετε.

Τώρα ανοίγει το παράθυρο Ενέργεια και ρωτάει: “Ποια ενέργεια θέλετε να εκτελέσει η εργασία;”. Υπάρχουν μερικές επιλογές, από αυτές, επιλέξτε Start a Program (Έναρξη προγράμματος) και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε.

  • Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα
  • Αποστολή e-mail (απαρχαιωμένο)
  • Εμφάνιση ενός μηνύματος (απαρχαιωμένο)

Τώρα μεταφέρεστε στο παράθυρο Έναρξη προγράμματος. Σε αυτό το παράθυρο, πρέπει να δώσετε το πρόγραμμα/σενάριο που θέλετε να εκτελέσετε και να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Τώρα μετακινηθείτε στο C:\Windows\System32\ και βρείτε το εκτελέσιμο αρχείο με το όνομα shutdown.exe. Εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Στην επόμενη οθόνη, δώστε ένα όνομα στην εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Βεβαιωθείτε ότι ο τερματισμός λειτουργίας έχει προγραμματιστεί σε μια ώρα που έχετε ορίσει εσείς. Μόλις ολοκληρωθεί, επιλέξτε Τέλος. Τώρα έχετε προγραμματίσει με επιτυχία τον υπολογιστή σας να τερματίζει αυτόματα την καθορισμένη ώρα.

Εάν επισημάνετε την επιλογή Άνοιγμα του διαλόγου Ιδιότητες για αυτή την εργασία όταν κάνω κλικ στο κουμπί Τέλος, τότε θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων για τη νεοδημιουργηθείσα εργασία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Αν θέλετε να ακυρώσετε τον αυτόματο τερματισμό, ανοίξτε ξανά τον Χρονοπρογραμματιστή εργασιών και επιλέξτε Βιβλιοθήκη χρονοπρογραμματισμού εργασιών στον αριστερό πίνακα, στον δεξιό πίνακα, εντοπίστε το νεοδημιουργημένο πρόγραμμα, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε Απενεργοποίηση ή Διαγραφή.

Σχολιάστε