Κουμπί διαχωρισμένης οθόνης στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge

Ας μάθουμε το κουμπί Split Screen στον Microsoft Edge Browser στα Windows. Το Microsoft Edge είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα περιήγησης ιστού που αναπτύχθηκε από τη Microsoft. Ο Microsoft Edge εισάγει πάντα απίστευτα χαρακτηριστικά σε κάθε του ενημέρωση. Η επιλογή Split-Screen είναι μία από τις ενημερώσεις στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώσουν την εμπειρία τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και πολλά άλλα. Συνήθως, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες όταν αλλάζουν σε διαφορετικές καρτέλες κατά την εργασία τους. Είναι πολύ χρονοβόρο και επηρεάζει επίσης την απόδοση του προγράμματος περιήγησης Edge.

Οι λειτουργίες διαχωρισμένης οθόνης σας βοηθούν να επιλύσετε τέτοια προβλήματα, να διαχειριστείτε την εργασιακή σας ζωή και να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης με το πρόγραμμα περιήγησης Edge. Επιτρέπει στους χρήστες να αποφεύγουν την εναλλαγή σε διαφορετικές καρτέλες και βοηθά στην εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Αυτή η δημοσίευση σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε την οθόνη διαχωρισμού στον Microsoft Edge Browser.

Οι επιλογές διαχωρισμένης οθόνης σάς επιτρέπουν να χωρίσετε 2 ιστότοπους σε μια καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης Edge. Η ενεργοποίηση και η χρήση της επιλογής Split Screen είναι απλή και εύκολη για όλους. Αυτή η λειτουργία είναι πραγματικά χρήσιμη για τους τελικούς χρήστες ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά. Η λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης ενισχύει την απόδοση του προγράμματος περιήγησης Edge.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαχωρισμένης οθόνης στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge;

Ο Microsoft Edge είναι μια ιδιόκτητη διαπλατφορμική πλατφόρμα που παρέχει διαφορετικές λειτουργίες. Η λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης παρέχει τεράστιες δυνατότητες στους χρήστες να κάνουν τις εργασίες τους. Ακολουθούν τα πλεονεκτήματα της διαχωρισμένης οθόνης στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge.

 1. Βοηθά στο άνοιγμα δύο ιστοσελίδων σε μία καρτέλα
 2. Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε διάφορες εργασίες
 3. Ενισχύει την αποδοτικότητα της εργασίας
 4. Βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας του προγράμματος περιήγησης
 5. Βοηθά στη διαχείριση του χρόνου εργασίας

Βίντεο – Πρόγραμμα περιήγησης MS Edge Μία καρτέλα χωρίζεται σε 2 οθόνες

Ας δούμε το βίντεο όπου θα μάθετε μια νέα τεχνική πολλαπλών εργασιών MS Edge Browser One Tab Split into 2 Screens. Σύμφωνα με τη Microsoft, η διαιρεμένη οθόνη του προγράμματος περιήγησης Edge μας βοηθά να πάμε το multi-tasking στο επόμενο επίπεδο.

Διαχωρισμένη οθόνη στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge

Η διαχωρισμένη οθόνη είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά που εισήγαγε η Microsft Edge στη νέα ενημέρωση. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις του Edge. Ως επί το πλείστον, η λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης εμφανίζεται στην πλαϊνή γραμμή του Edge. Η παρακάτω λίστα και το στιγμιότυπο οθόνης δείχνουν πώς μπορείτε να επιλέξετε το Microsoft Edge από τον υπολογιστή σας.

 • Επιλέξτε Microsoft Store από το μενού Έναρξη

Αφού επιλέξετε το Microsoft Store από το μενού Έναρξη, μπορείτε να δείτε την επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη που εμφανίζεται στην πλαϊνή γραμμή του προγράμματος περιήγησης Edge. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τη λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Edge.

Πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή Split Screen από τις ρυθμίσεις του Edge

Η επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις, εάν η πλαϊνή γραμμή Edge δεν εμφανίζει την επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη. Μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από την Edge Sidebar. Η επιλογή ρυθμίσεων θα σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στην πλαϊνή γραμμή. Το στιγμιότυπο οθόνης δείχνει πώς μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Ρυθμίσεις στο Microsoft Edge.

 • Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις και Περισσότερα από την πλευρική γραμμή Edge.
 • Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις από τις Ρυθμίσεις και Περισσότερα

Αφού επιλέξετε την επιλογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή Εμφάνιση. Η επιλογή εμφάνισης σας βοηθά να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις Edge με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να δείτε την επιλογή κουμπιού Διαχωρισμένη οθόνη στην επιλογή Εμφάνιση.

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία μετακινώντας το παράθυρο προς τα δεξιά. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη από την Εμφάνιση.

Ενεργοποίηση του κουμπιού διαχωρισμένης οθόνης στον Microsoft Edge

Ας υποθέσουμε ότι οι χρήστες δεν λαμβάνουν το κουμπί Διαχωρισμένη οθόνη από τις Ρυθμίσεις Edge. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί στο Microsoft Edge. Η σημαία ‘edge://flags/#edge-global-media-controls’ θα σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες (Experiments) στο πρόγραμμα περιήγησης Edge. Η λίστα και το στιγμιότυπο οθόνης δείχνουν πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης στον Edge Browser σας.

 • Πληκτρολογήστε edge://flags/#edge-global-media-controls στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Αναζήτηση Split Screen στο πλαίσιο αναζήτησης του εμφανιζόμενου παραθύρου
 • Κάντε κλικ στο ‘default’, αλλάξτε την κατάσταση της σημαίας σε ‘enabled’.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση από το παρακάτω παράθυρο

Διαφορετικές μέθοδοι για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Split Screen στον Edge Browser

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν από την πλευρική γραμμή Edge. Υπάρχουν 2 μέθοδοι που σας βοηθούν να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη στο πρόγραμμα περιήγησης Edge. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τις 2 μεθόδους πρόσβασης στην επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη.

 1. Επιλογή διαχωρισμένης οθόνης από την πλαϊνή γραμμή Edge
 2. Δεξί κλικ από έναν επιλεγμένο ιστότοπο

1. Επιλογή διαχωρισμένης οθόνης από την πλαϊνή γραμμή Edge

Επιλέξτε την επιλογή Διαχωρισμός οθόνης από την πλευρική γραμμή Edge ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl+Shift+2. Σας βοηθά να χωρίσετε την επιλεγμένη καρτέλα σε 2 μέρη. Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται μια καρτέλα που έχει επιλεγεί για Διαχωρισμένη οθόνη και στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται οι καρτέλες που έχετε ανοιχτές.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε καρτέλα από τις καρτέλες που έχετε ανοιχτές. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει πώς να επιλέξετε την επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη από την πλευρική γραμμή.

Το παρακάτω παράθυρο δείχνει 2 παράθυρα που χωρίζουν την οθόνη σε 2 μέρη. Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται μια καρτέλα που έχει επιλεγεί για Διαχωρισμένη οθόνη και στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται μια ιστοσελίδα που έχει επιλεγεί από τις καρτέλες που έχετε ανοιχτές. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης θα σας καθοδηγήσει στη χρήση της οθόνης διαχωρισμού.

Άνοιγμα επιλεγμένου συνδέσμου στη δεξιά ή αριστερή οθόνη

Η επιλογή διαχωρισμένης οθόνης σας επιτρέπει να ανοίξετε έναν επιλεγμένο σύνδεσμο στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της καρτέλας. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχωρισμένη οθόνη, η οθόνη θα χωριστεί σε 2 μέρη και μπορείτε να ανοίξετε έναν σύνδεσμο στα δεξιά ή στα αριστερά της διαχωρισμένης καρτέλας. Η παρακάτω λίστα και το στιγμιότυπο οθόνης δείχνουν πώς μπορείτε να ανοίξετε έναν σύνδεσμο στη δεξιά ή την αριστερή οθόνη στη Διαχωρισμένη οθόνη.

 • Επιλέξτε την επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη από την πλευρική γραμμή
 • Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη τοποθεσία
 • Επιλέξτε τις επιλογές ” Άνοιγμα συνδέσμου στη δεξιά οθόνη ή Άνοιγμα συνδέσμου στην αριστερή οθόνη από το αναδυόμενο παράθυρο.

Αποτέλεσμα της εικόνας του Link Open στην αριστερή και δεξιά οθόνη

Η επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη σας βοηθά να ανοίξετε έναν επιλεγμένο σύνδεσμο στα δεξιά ή στα αριστερά της οθόνης διαχωρισμού. Βοηθά τους χρήστες να αλλάξουν τη θέση των καρτελών που ανοίγουν. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει την εικόνα που προκύπτει από το άνοιγμα του συνδέσμου στην αριστερή και τη δεξιά οθόνη.

Εμφάνιση κουμπιού κλεισίματος και περισσότερων επιλογών στο κουμπί διαχωρισμένης οθόνης

Όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη, εμφανίζεται ένα κουμπί κλεισίματος και μια επιλογή 3 κουκκίδων στο παράθυρο διαχωρισμένης οθόνης. Το κουμπί κλεισίματος σας βοηθά να κλείσετε το κουμπί της διαχωρισμένης οθόνης και η 3 κουκκίδα (Περισσότερες επιλογές) εμφανίζει διάφορες επιλογές. Ο πίνακας και το στιγμιότυπο οθόνης δείχνουν το κουμπί κλεισίματος και περισσότερες επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη διαχωρισμού.

3 Dot (Περισσότερες επιλογές) ΕπιλογέςΧρησιμοποιείται για να
Ανοίξτε αυτή την ιστοσελίδα σε νέα καρτέλαΒοηθά στο άνοιγμα της επιλεγμένης ιστοσελίδας σε νέα καρτέλα
Έξοδος από την προβολή διαχωρισμένης οθόνηςΕπιτρέπει την έξοδο από την προβολή διαχωρισμένης οθόνης
Εναλλαγή αριστερών και δεξιών καρτελώνΒοηθάει στην εναλλαγή αριστερών και δεξιών καρτελών
Στείλτε σχόλιαΒοηθά στην αποστολή ανατροφοδότησης σχετικά με τη διαχωρισμένη οθόνη

Κουμπί διαχωρισμένης οθόνης στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge – Table.1

Συχνά επισκεπτόμενοι ιστότοποι

Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συχνά είναι διαθέσιμοι όταν επιλέγετε το κουμπί Διαχωρισμένη οθόνη στον Edge Browser. Αυτή η επιλογή εμφανίζει όλες τις τοποθεσίες που επισκέπτονται συχνά οι χρήστες στον Edge Browser. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τις τοποθεσίες που επισκέπτονται συχνά στον Edge Browser.

2. Δεξί κλικ από επιλεγμένο σύνδεσμο

Η επιλογή Διαχωρισμένη οθόνη μπορεί να επιλεγεί κάνοντας δεξί κλικ σε έναν σύνδεσμο. Σας βοηθάει να ανοίξετε και να προβάλετε τους σχετικούς συνδέσμους σε διαχωρισμένη οθόνη. Αναζητήστε οτιδήποτε στο πρόγραμμα περιήγησης Edge και κάντε δεξί κλικ στον επιλεγμένο ιστότοπο.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Άνοιγμα στο παράθυρο διαχωρισμένης οθόνης από το αναδυόμενο παράθυρο. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει πώς μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Split Screen (Διαχωρισμένη οθόνη) κάνοντας δεξί κλικ από έναν επιλεγμένο σύνδεσμο.

Σχολιάστε