Διάφοροι τρόποι εύρεσης αναγνωριστικών διεργασιών για εφαρμογές στα Windows 11

Ας μάθουμε διάφορους τρόπους εύρεσης αναγνωριστικών διεργασιών για εφαρμογές στα Windows 11. Τα Windows είναι ένα φιλικό προς το χρήστη λειτουργικό σύστημα (OS). Τα Windows χειρίζονται επίσης πολλές εργασίες στο παρασκήνιο χωρίς καμία βοήθεια από χειροκίνητη παρέμβαση. Διανέμει ένα μοναδικό αναγνωριστικό διεργασίας (PID) για την εκτέλεση διαφόρων εφαρμογών στο παρασκήνιο.

Ορισμένοι χρήστες δεν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να μάθουν το αναγνωριστικό διεργασίας, ωστόσο, η εύρεση του αναγνωριστικού διεργασίας για μια εφαρμογή είναι σημαντική για ορισμένους χρήστες. Το αναγνωριστικό διεργασίας είναι χρήσιμο όταν εντοπίζει πολλαπλές απεικονίσεις του ίδιου προγράμματος ή επιδιορθώνει συναφή ζητήματα.

Κάθε εφαρμογή στο σύστημα των Windows έχει μια μοναδική αναγνώριση που ονομάζεται Process ID. Η τιμή του αναγνωριστικού διεργασίας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των διεργασιών που εκτελούνται στα Windows. Βοηθά στην εύκολη αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων. Το αναγνωριστικό διεργασίας βοηθά στον εντοπισμό δύο αρχείων που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια εφαρμογή.

Το αναγνωριστικό διεργασίας είναι πολύ χρήσιμο κατά την αποσφαλμάτωση εφαρμογών, τον χειροκίνητο τερματισμό οποιασδήποτε διεργασίας και χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο των πόρων του συστήματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εύρεση των αναγνωριστικών διεργασιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση εργασιών, τη γραμμή εντολών ή κάποιες ειδικές εφαρμογές.

Πώς να βρείτε αναγνωριστικά διεργασιών για εφαρμογές στα Windows 11

Η Διαχείριση εργασιών είναι ο ευκολότερος τρόπος για να βρείτε το αναγνωριστικό διεργασίας μιας εφαρμογής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βρείτε τα αναγνωριστικά διεργασιών στα Windows 11. Τα αναγνωριστικά διεργασιών είναι πανομοιότυπα για να τα βρείτε και να βοηθήσετε στην πρόληψη τυχόν προβλημάτων που εμφανίζονται εκεί. Οι διάφοροι τρόποι παρατίθενται παρακάτω.

  1. Χρήση του Task Manager
  2. Χρήση του Resource Monitor
  3. Χρήση αυξημένης γραμμής εντολών
  4. Χρήση του PowerShell
  5. Χρήση αποκλειστικών εφαρμογών

Χρήση του Task Manager

Για να βρείτε τα αναγνωριστικά διεργασιών χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση εργασιών, πατήστε Ctrl + Shift + Esc κάθε φορά για να ανοίξετε το παράθυρο της Διαχείρισης εργασιών. Θα εμφανιστούν όλες οι εργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο, τώρα κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες που είναι διαθέσιμη στο αριστερό πλαίσιο, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες, θα εμφανιστούν όλες οι διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο καθώς και τα αναγνωριστικά τους. Το όνομα της διεργασίας και η κατάστασή της παρουσιάζονται επίσης στο παράθυρο λεπτομερειών.

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμη στον αριστερό πίνακα, μπορείτε επίσης να βρείτε το όνομα της διαδικασίας, τα αναγνωριστικά της διαδικασίας, την περιγραφή, την κατάσταση κ.λπ., όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Χρήση της Εποπτείας Πόρων

Η Εποπτεία πόρων είναι ένα ενσωματωμένο εργαλείο που παραθέτει τον τρόπο επικοινωνίας των διεργασιών με το λειτουργικό σύστημα και τους πόρους υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται από κάθε μία.

Για να την ανοίξετε, πληκτρολογήστε Resource Monitor στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη εφαρμογή που προκύπτει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Θα ανοίξει το παράθυρο Resource Monitor (Παρακολούθηση πόρων).

Όταν ανοίγει το παράθυρο Resource Monitor, μπορείτε να δείτε ότι η καρτέλα Overview (Επισκόπηση) είναι ανοιχτή από προεπιλογή. Μπορείτε να επεκτείνετε τα πεδία CPU, Δίσκος, Δίκτυο και Μνήμη για να δείτε τις διεργασίες που εκτελούνται κάτω από αυτά και τα αναγνωριστικά διεργασίας τους.

Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε μεμονωμένα τις διεργασίες CPU, Δίσκος, Δίκτυο και Μνήμη κάνοντας κλικ στις καρτέλες αυτές που βρίσκονται δίπλα στην καρτέλα Επισκόπηση στο παράθυρο Παρακολούθηση πόρων. Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα για αναφορά.

Χρήση αυξημένης γραμμής εντολών

Ανοίξτε την αυξημένη γραμμή εντολών (σε διαχειριστή) για να βρείτε τα αναγνωριστικά διεργασιών. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τη γραμμή εντολών σε λειτουργία διαχειριστή. Τώρα πληκτρολογήστε tasklist και πατήστε Enter. Μετά το πάτημα του πλήκτρου Enter εμφανίζεται η λίστα των διεργασιών με τα αναγνωριστικά διεργασιών.

Αν σας είναι δύσκολο να βρείτε κάποιο συγκεκριμένο αναγνωριστικό διεργασίας, μπορείτε να εισαγάγετε όλες τις διεργασίες με τα αναγνωριστικά τους σε μορφή κειμένου εκτελώντας μια εντολή. Πληκτρολογήστε tasklist > C:\ProcessIDs.txt, και θα αποθηκευτεί ένα αρχείο κειμένου με όνομα ProcessIDs στη μονάδα δίσκου C:.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα ProcessIDs αν θέλετε και να δώσετε ένα άλλο όνομα αντί αυτού.

Ανοίξτε τώρα τη μονάδα δίσκου C: και θα δείτε ότι υπάρχει αποθηκευμένο ένα έγγραφο κειμένου με το όνομα ProcessIDs (ή το όνομα που ορίζει ο χρήστης). Κάντε διπλό κλικ σε αυτό, και τότε τα στοιχεία εμφανίζονται σε ένα σημειωματάριο.

Χρήση του PowerShell

Το Windows PowerShell είναι ένα χρήσιμο βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που σας βοηθά να εκτελείτε γρήγορα προηγμένες ενέργειες. Έτσι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να λάβετε τα αναγνωριστικά διεργασιών.

Ανοίξτε το PowerShell σε λειτουργία διαχειριστή, για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε PowerShell στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, όταν εμφανιστεί η επιλογή PowerShell, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Ανοίγει ένα παράθυρο Ελέγχου λογαριασμού χρήστη, το οποίο χρειάζεται άδεια για να κάνετε αλλαγές στη συσκευή σας, κάντε κλικ στο Ναι.

Όταν ανοίξει το PowerShell με πρόσβαση διαχειριστή, πληκτρολογήστε την εντολή Get-Process και πατήστε Enter. Εμφανίζεται αμέσως η λίστα με τις λεπτομέρειες σχετικά με τις διεργασίες.

Τα αναγνωριστικά διεργασίας και άλλες κρίσιμες παράμετροι εμφανίζονται όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Αν θέλετε να δείτε μόνο τα αναγνωριστικά διεργασιών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε Enter. Αυτή η εντολή εμφανίζει μόνο το όνομα της διεργασίας μαζί με το αναγνωριστικό της.

Get-Process | Format-Table -Property ProcessName,Id

Χρήση αποκλειστικών εφαρμογών

Υπάρχουν ορισμένες ειδικές εφαρμογές για να μάθετε τα αναγνωριστικά διεργασιών και την κατάστασή τους. Οι ειδικές εφαρμογές παρατίθενται παρακάτω.

  1. Εξερεύνηση διεργασιών
  2. Παρακολούθηση διαδικασίας

Εξερεύνηση διεργασιών

Το Process Explorer είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα διαχείρισης εργασιών και παρακολούθησης συστήματος για τα Microsoft Windows που δημιουργήθηκε από τη Sysinternals, η οποία εξαγοράστηκε από τη Microsoft και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ξανά ως Windows Sysinternals.

Διαθέτει τη λειτουργικότητα της Διαχείρισης εργασιών των Windows προστιθέμενη με ορισμένα χαρακτηριστικά για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα του χρήστη.

Η Εξερεύνηση διεργασιών σας δείχνει ποιες διεργασίες χειρισμού και DLL έχουν ανοίξει ή φορτωθεί. Η οθόνη της Εξερεύνησης διεργασιών αποτελείται από δύο υποπαράθυρα.

Παρακολούθηση διαδικασίας

Η παρακολούθηση των διαδικασιών βοηθά στη δημιουργία όλων των ειδών των φίλτρων για να διευκολύνει το σύστημά σας να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναζητήσεις. Η παρακολούθηση διεργασιών σας δείχνει επίσης το ποσοστό των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο.

Τα συστήματα παρακολούθησης διεργασιών μας επιτρέπουν να τερματίσουμε οποιεσδήποτε διεργασίες που είναι αδύνατο να τερματιστούν με τη χρήση του διαχειριστή των Windows. Όπως και οι διαδικασίες τερματισμού, μπορείτε επίσης να είστε επιλέξιμοι για την εκκίνηση μιας εφαρμογής που αναγνωρίζεται από τα Windows μέσω της διεπαφής του προγράμματος.

Το Process Monitor είναι ένα προηγμένο εργαλείο παρακολούθησης για τα Windows που εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα αρχείων, το μητρώο και τη δραστηριότητα διεργασιών/νημάτων. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά δύο παλαιών βοηθητικών προγραμμάτων της Sysinternals, του Filemon και του Regmon.

Προσθέτει έναν εκτενή κατάλογο βελτιώσεων, όπως πλούσιο και μη καταστροφικό φιλτράρισμα, ολοκληρωμένες ιδιότητες συμβάντων, όπως αναγνωριστικά συνόδου και ονόματα χρηστών, αξιόπιστες πληροφορίες διεργασιών, πλήρεις στοίβες νημάτων με ενσωματωμένη υποστήριξη συμβόλων για κάθε λειτουργία, ταυτόχρονη καταγραφή σε αρχείο και πολλά άλλα.

Τα μοναδικά ισχυρά χαρακτηριστικά του θα κάνουν το Process Monitor ένα βασικό βοηθητικό πρόγραμμα στην εργαλειοθήκη σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος και το κυνήγι κακόβουλου λογισμικού.

Αν θέλετε να τερματίσετε μια διεργασία χωρίς να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω εφαρμογή, υπάρχει μια ειδική εφαρμογή για να τερματίσετε μια διεργασία. Κάντε κλικ στο PsKill για να μάθετε περισσότερα.

Σχολιάστε